Bağımsızlık: İç denetçi görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır. Bağımsızlığını her türlü siyasi etkiye, menfaat ve baskıya karşı muhafaza eder.

Tarafsızlık: İç denetçi faaliyetlerini tarafsızlıkla yürütür, tarafsızlığını ihlal edecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Kesinlikle çıkar çatışmasına girmez. Denetim raporlarını elde ettiği kanıtlara dayanarak doğru ve nesnel bir biçimde hazırlar.

Dürüstlük: İç Denetçi doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. Hukuka uygun hareket eder, ulusal ve uluslararası meslek ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterir. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz; meslek etiği ve kurum itibarını zedeleyecek fiillerden uzak durur. İdarenin meşru ve etik amaçlarına katkı sağlar, kararlarında kamu yararını göz önünde bulundurur.

Gizlilik: İç denetçiler; görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin gizli kalması hususunda azami gayreti gösterir.  Sahip oldukları bilgileri, kendileri veya başkalarının menfaati için kullanmaz.

Yetkinlik: İç denetçi sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. Kuruma katkı sağlamak amacıyla kendi yeterliliğini ve hizmetinin kalitesini devamlı geliştirir.