our MISSION

Üniversitemizin tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, risk esaslı plan ve programlar çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülecek denetim faaliyetleriyle makul güvence vermek ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

our VISION

İç denetim faaliyetlerini dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren; faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayarak kurumda katma değer üreten bir birim olmak.